Začátek stránky

DE   EN   IT   FR   ES   CZ    | PISMO: A    A+   A++ | KONTRAST +|
Město Linec
Město Linec - hlavní stránka
 » Impressum » Impressum »  »  » Startseite

Impressum

Informace podle § 5 E komerčního zákona / výklad podle § 25 mediálního zákona

Editore e curatore:

Tourismusverband Linz
Adalbert-Stifter-Platz 2, 4020 Linz
Tel. +43 732 7070 2919
Fax +43 732 700494
E-Mail: tourismusverband@linz.at
www.linz.at/tourismus

Úřední dohled: Úřad hornorakouské zemské vlády
Právní forma: Turistický svaz je korporací podléhající podle § 4 hornorakouského zákona o turismu 1990 ve znění pozdějších předpisů, veřejnému právu.
IČO: ATU 23464800

Předmět podnikání

Zprostředkování turistických služeb, prezentace a poskytování turistických informací.
Turistický svaz je v rámci své místní působnosti oprávněn k provádění a vytváření vhodných opatření, která mají sloužit rozvoji turismu a trávení volného času. Stejně tak oprávněn je i k podpoře a podněcování opatření týkajících se rozvoje turismu a trávení volného času, která jsou prováděna třetí osobou.
Základní zaměření: Shora uvedené webové stránky slouží pro poskytování informací návštěvníkům města Linec.  

Ručení

I přes nejpečlivější výběr a prezentaci těchto stránek nebude přebrána žádná odpovědnost za eventuálně vzniklé chyby.
Odkazy na cizí webové stránky
Za obsahy veškerých odkazů, které vedou k jiným stránkám než k http://linz.at/, nebude přebrána žádná odpovědnost. Za informace, které jsou na těchto stránkách obsaženy nese odpovědnost příslušný poskytovatel služeb.
Informační nabídka a nabídka služeb, která je obsažena na http://linz.at/ a na veškerých subdoménách, byla poskytnuta magistrátem hlavního zemského města Linec, Rakousko.

Vlastník médií, vydavatel a koordinátor obsahů

Komunikace a Marketing
Magistrat Linz
Hauptplatz 1, 4041 Linz
Tel. +43 732 7070 1360
Fax +43 732 7070 54 1360
E-Mail: komm@mag.linz.at
 
Technickou odpovědnost nese oddělení informační technologie (IT)  magistrátu.
 
Rozpočet a sestavení nabídky jsou společně, a také i jako jednotlivé části, chráněny autorským právem. Totéž platí také pro obsahové příspěvky.
© 2018, Tourismusverband Linz. All rights reserved.
 
Tyto stránky byly vytvořeny systémem Content Management System OpenText.

Další informace: